Living like a Superhero meanwhile overseeing the Enterprise Sales Services Team @vivacom 🤙🏻 Expressing my views on the topics I care. Live, love and laugh ❤️

Как светът на продажбите се е променил или какво е необходимо да се промени, за да се отговори правилно на нуждите на клиентското изживяване и търсене

Неотдавна главният изпълнителен директор на голяма компания ми зададе въпрос: „Моят персонал в търговският отдел смятат, че всичко трябва да е както по книгите и филмите с Лео Ди Каприо. Вдигаш телефона, уреждаш среща, виждаш се с хората, пиете по едно кафе и ти вадиш оферта и им казваш, че…

10 TOP #Sales #skills that we should adapt and implement today
TOP 10 SALES SKILLS TO IMPROVE OUR PERFORMANCE AND VIEWS

Why do I call them “critical”? For a very long period, we accepted “sales” as a dirty word — just because we hate when someone is selling us something, but we all like to buy. Based on my personal experience the sales process has evolved. I avoid selling anything just…

This is a story for my story. Success. Dreams. Hopes. Reality Check. Give Back. Share it. Honesty. Pain. Shame. That’s the game!

So let me share if you care…

I decided to open up about one of my personal stories, something wise people rarely do because the older we get…

Да не се чете от тези които смятат, че скоро всичко ще е същото

Време е да мислим за утре, защото чакането няма да спаси бизнеса

Независимо от големината или индустрията има решения, които могат да помогнат на повечето бизнеси бързо да се върнат обратно в ритъм по време и…

Митове, информация и факти за 5G мрежата

5G мрежата е 5-то поколение мрежа/интернет достигащ многократно по-високи скорости от съществуващи вече мрежи 2G, 3G, 4G и тн. Очаква се и трите основни оператора в България да стартират мрежите си до края на 2021

5G убива птиците, пчелите, хората и други живи същества?!

Кратък отговор: НЕ

В облака няма корони, но има спасение

Дигитализацията vs COVID19

Дигитализацията е вторият най-сигурен начин за решение на кризата с вирусът след изолацията.
Дигитализацията е вторият най-сигурен метод за справяне с кризата след изолацията

Занимавам се активно с много неща напоследък след като съм home office и лежерно си работя по 14–15 часа на ден, но едно от основните неща които си мисля, е че бяхме смятани за нация за която технологиите са предимно…

#COVID-19 & All the lonely people working

#StayHome #BeAwesome #BeSuccessful

Haven’t had the chance to reach out for a while but since I am also working from home and now I have some extra time to read, write and even paint, sometimes I even sing — none of those are my passions but you never know. So this piece wouldn’t…

Mihael Yordanov

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store